The young famous Vietnamese actor and singer Anh Tú released his song “Cho Con Tim Một Lý Do” on October 16th, 2017. This song currently sits over 6 million views on YouTube within almost 2 years. Anh Tú was known through many Vietnamese films such as Hà Nội Em Yêu Anh, Mùa Yêu Đầu Tiên, Để Hội Tính, Cõi Mộng, Đến Thần Tiên Cũng Nổi Điên and Gia Đình Là Số Một. He has considered...