After two months since the music video “Giá Như Cô Ấy Chưa Xuất Hiện” was released, Miu Lê continues making a spectacular comeback with her new notable song named “Còn Thương Thì Không Để Em Khóc”. This is also the collaboration among Miu Lê, Karik and Đạt G in their first music product ever. The music video “Còn Thương Thì Không Để Em Khóc” is a sad and obsessive ballad performed by Miu Lê and...