Phan Mạnh Quỳnh had a successful year with many great songs such as “Nhạt”, “Nước Ngoài”, “Có Chàng Trai Viết Lên Cây” and “Những Ngày Chưa Giông Bão”. On November 28th, 2019 he released “Tết Về Sớm Nhé” in collaboration with Biti’s Hunter marked his latest music project in this year. This is a song in the short film project Hành Trình Đặc Biệt Của Tết – Đi Để Trở Về 4 of Biti’s Hunter....