Official Chi Pu Thr...
 

Official Chi Pu Thread  

Page 1 / 9

Arian
7,981 lotus-flower
Posts: 495
Contributor
(@arian)
Joined: 5 years ago
Duy Mạnh phản bác quan điểm của Chi Pu: "Cầm mic lên thì phải có ...
Chi Pu là một nữ diễn viên, ca sĩ, nhà sản xuất phim, người mẫu ảnh, người dẫn chương trình kiêm diễn viên lồng tiếng nổi tiếng người Việt Nam. Cô được công chúng biết đến sau khi lọt vào top 20 của "Miss Teen Vietnam 2009".
 
Chi Pu is a singer, actress, film producer, photo model, and MC. She's known to the audience after the show "Miss Teen Vietnam 2009".
Birth Name: Nguyễn Thị Thùy Chi
Date of birth: June 14, 1993
Nationality: Vietnam (Hanoi)
Graduated from: RMIT University of Vietnam
 
 
 
[adinserter block="11"]
Topic Tags
[adinserter block="7"]
105 Replies
Jerry
165 lotus-flower
food: banh-canh ca phe sua da
Posts: 585
Jerry
165 lotus-flower
food: banh-canh ca phe sua da
Posts: 585
Admin
(@jerry)
Joined: 6 years ago

I didn't know she had it like that. Chi Pu with Versace drip on her birthday Shock  

Reply
Jerry
165 lotus-flower
food: banh-canh ca phe sua da
Posts: 585
Jerry
165 lotus-flower
food: banh-canh ca phe sua da
Posts: 585
Admin
(@jerry)
Joined: 6 years ago

Behind the scenes of CUNG ĐÀN VỠ ĐÔI

Reply
Jerry
165 lotus-flower
food: banh-canh ca phe sua da
Posts: 585
Admin
(@jerry)
Joined: 6 years ago

Chi Pu in pink and black polka dot dress Love  

Reply
Jerry
165 lotus-flower
food: banh-canh ca phe sua da
Posts: 585
Admin
(@jerry)
Joined: 6 years ago

Chi Pu project Tea+Plus

Reply
Jerry
165 lotus-flower
food: banh-canh ca phe sua da
Posts: 585
Admin
(@jerry)
Joined: 6 years ago
Reply
Jerry
165 lotus-flower
food: banh-canh ca phe sua da
Posts: 585
Admin
(@jerry)
Joined: 6 years ago
Reply
Arian
7,981 lotus-flower
Posts: 495
Contributor
(@arian)
Joined: 5 years ago

Greatest Show at 20:00 on 07/14/2020 

The show will be coming soon, let's wait!! ❤️

 

Reply
2 Replies
Jerry
Admin
(@jerry)
Joined: 6 years ago

165 lotus-flower
food: banh-canh ca phe sua da
Posts: 585

@arian I know this will be the greatest show ever because it's in the name  Playful  

Reply
Aang_Avatar
Member
(@aang_avatar)
Joined: 3 years ago

2,795 lotus-flower
Posts: 217

@arian I know I'm late to this reply but this show is amazing and definitely the best like you said. 

Reply
Page 1 / 9

More from vpopwire