Dương Hoàng Yến officially came back to the Vietnamese music world with a new music video named “Xe Anh Đến Đâu, Em Theo Đến Đó” featuring Đạt G. The song was written by Vũ Hà Anh, a 10-year friendship of Dương Hoàng Yến. Vũ Hà Anh is also the one behind a bundle of massive hits in Vpop such as “Bông Hoa Đẹp Nhất”, “Lời Xin Lỗi Vụng Về” (Quân A.P), “Tự Nắm Lấy Tay...