Within only two hours, Lê Bảo Bình‘s love song “Thương Em Đến Già” shot to the top of the #zingchart in real time. “Sai cách yêu”, “Thích thì đến”, “Lá xa lìa cành”, “Bước qua đời nhau” are just a few of the poetic and sorrowful pop ballads associated with Lê Bảo Bình. The male vocalist has changed his style with the release of “Thương em đến già”, a song with bright hues. credit: “Thương...