On November 28th, 2019, Bùi Anh Tuấn officially launched a new product called “Thuận Theo Ý Trời”. Bùi Anh Tuấn invested a lot of time and energy into making this Vpop song and MV. Besides that, he also co-operated with Vietnamese leading “hit maker” Vương Anh Tú who composed hit ballad songs such as “Có Tất Cả Nhưng Thiếu Anh”( Erik), “Hết Thương Cạn Nhớ” ( Đức Phúc), “Em Lỡ Thôi À”( Dương Triệu Vũ)....