Châu Khải Phong released “Xa Một Trời Thương Nhớ” on his YouTube channel on May 15th, 2019. “Xa Một Trời Thương Nhớ” was composed by Thanh Hưng who is behind the success of  hit songs such as “Sai Người, Sai Thời Điểm”, “Đúng Người, Đúng Thời Điểm”, “Một Mình Có Sao Đâu” (Đàm Vĩnh Hưng), “Ai Là Người Thương Em” (Quân A.P), “Thay Tôi Yêu Cô Ấy”, etc. The content of this song tells about...