By now, Thanh Hưng has six massive hits in total: “Đúng Người Đúng Thời Điểm” – 356 million views, “Ai Đợi Mình Được Mãi” – 88 million views, “Thay Tôi Yêu Cô Ấy” – 256 million views, “Sai Người Sai Thời Điểm” – 282 million views. Besides, the song “Ai Là Người Thương Em” composed by Thanh Hưng, and performed by Quân A.P also ruled over numerous music charts in three consecutive weeks. It also...